KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Lp. Wydarzenie Termin
     1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.     2 września 2019
     2 Zimowa przerwa świąteczna.  23 grudnia 2019  -01 styczeń 2020
     3 Ferie zimowe.  13 – 26 stycznia 2020
     4  Wiosenna przerwa świąteczna.   9 kwietnia- 14 kwietnia 2020
     5 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki                 klasie ósmej: język polski – 21 kwietnia 2020, godz.9.00 matematyka – 22 kwietnia 2020, godz. 9.00 język obcy – 23 kwietnia 2020, godz. 9.00
     6 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych.   26 czerwca 2020
     8 Ferie letnie – wakacje. 27 czerwca – 31 sierpnia 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

14 październik 2019,   31 październik 2019,   02, 03 styczeń 2020,   12 czerwca 2020